[繁體]
吴氏在线信息交流中心

| 2010-2008以前信息 | 2007以前信息 | 2006以前信息 | 官方首页 | 信息管理 |
信息交流·管理公告:
吴氏在线信息交流中心2010版正式运行,请各位宗亲积极发布信息.所发布的信息必须严格遵守国家法律法规及互联网规则,否则后果自负!
所发布的信息只能是与吴姓氏族有关的资料,请宗亲们用真实姓名.谢谢合作。请知晓相关信息者给予“回复”。
吴坤明

作者QQ:253172025 IP:223.104.91.*
2017-6-11 1:28:02
吴氏资料
有一本中华姓氏通书  吴姓
蓝山吴志敏

作者QQ:123518898 IP:113.74.187.*
2017-6-8 23:05:05
桂阳井头吴氏宗谱【道希公】

【吳氏源流】

高辛氏商嚳之妃,有邰氏,名姜源,出郊禖,以求有子,見巨人跡,而履其拇,如有人道之感,而震動有娠,生后稷,乃周所由,以生之始也,舜帝舉稷,教民稼穡有功,封於邰。稷生子不屈,不屈生鞠陶,陶生公劉,公劉能修后稷之業,民以富實乃相士,地之宜而國於幽。大王繼公叔祖類而立,嗣后稷公劉而興。亶父生三子:泰伯、仲雍、季歷是也。歷有聖子昌,大王欲立季歷以昌是以,泰伯偕仲雍托采藥于衡山,避而去之荊蠻,號曰句吳,五世至周章。武王克商,求泰伯仲雍之後得周章,章以君吳而襲封之。先是子爵本姬姓,至十四世壽夢,始稱大王。夢生諸樊、季札、季札乃諸樊少弟也,諸樊居長當立,以季札為賢而遜之,季札辭而不立,棄其室而耕,後當余昧立時,使往聘各國,因請觀魯樂,知六國之音。因讓國有功,封延陵,即今江南常州府,故號延陵公,世居江南之蘇州,派衍徽州之休寧,厥后派居各省,悉推延陵公為始祖。季札次子名誠,字征生,因遷家於吳縣,其後咸以吳為氏,自此而定。誠生實、實生榮、榮生亨、亨生道、道生東、東生經、經生和、和生元、元生大平、平生慶、慶生瑞、瑞生春、春生兆、兆生尚明、明生華、華生君重、重生福大。辰歲任川開縣教論,偕夫人杭氏,擇居於江西之泰和縣鵝頸塘,自此與兄長分居兩省,各立基業。
雲望生子祝三,祝三生子次十二郎,次十二郎生三子:長子春山,學名孝光;次子秦山,學名孝明;三子奉山,學名孝仁。元初貞元三年,丁酉歲,春山公偕夫人杜氏,秦山公偕夫人封氏,昆季均由江西泰和縣直征桂陽西北鄉竹溪坊定居,開創基業。奉山公留居江西泰和縣鵝頸塘,繼承祖業,至今閥閱宏開,孝光公后嗣失考。孝明公生四子:長子十三郎,次子十八郎,四子五十一郎,三公后嗣均失考。三子三十一郎(嫩鴻)生二子:長子高叟,更遷大溪下,次子興叟,戶派羅塘。四世宜祥叔公,派居新邑之周家洞。五世祖均顯公派居蛟龍塘,據傳說,其后裔已遷徒廣西恭城縣龍虎關。閱七世祖益忠公,派居石門頭。玉忠公派居荷家嶺以及新邑西溪源;惟忠公派居井家塘以及梅樹下、大富安、新邑賀賜嶺;林忠公派居屋仔。閱八世祖從新公,派居小下嶺;從周公派白水洞及小洋泉;從杰公派對門江。
追源溯本,當推道希公為我族桂陽一支之始祖雲。


合族共識

民國十九年十二月撰

二零零零年十月略改


【石门山族谱序】
(庆敏注:以小三公【普照公】为一世祖)
谱牒不必定言欧苏也,乡里合族联宗分支别派遵王章而述祖德,续成先人家乘,亦自有仁人孝子之意。余族谱牒自乾隆乙亥(1775年)始刊刻成书,历令七十余年矣诸父老恐刊后之人久而就湮,于道光甲申岁(1824年)倡义续修时余司铎(庆敏注:读音sī duó 意思是掌管文教)醴陵不能归事铅椠(庆敏注:读音qiān qiàn 是古人书写文字的工具)僅嘱其谨遵前谱添入新丁注明生殁配葬,而已非欧苏之著作比也,考前谱自仲雍十九世至延陵公,延陵公五十四世至余族始。

【族谱序】
万物本乎天,人本乎祖,水本乎源,木本乎根,水无源则长流涸,木无根则枝叶枯,人无本亦犹是耳,可知本立道生君子之首务也,明矣余吴氏自宋末年间徒居石门山,大十一郎徒居东庄至今六百七十余年矣,其间派衍各州县等处,前人述之屡矣,而余族始祖荣可公系大十一郎十二世孙明伯公之裔也,自东庄李家迁徒居泗水司前中街名井头,取源泉滚匕之意称为有本。先是九姓十三户共处斯土,谚云一龙不发地一姓况九姓乎,终非谋远裕后之计,嘉靖年间徒居黄泥塘即今之井头,雨距今四百余年矣,前人虽有宗谱遁传究未邦刻成书,丙午有修谱之议事未果,行父老瞿族属之不妆无以示后人,民国丙辰夏倡刻宗谱,择族之秀而文者主之,是年草创就越明年丁巳冬付诸棘梨夫是谱也,溯源寻本分支别派合远近亲疏联为一派,譬诸一人之身分之,则有耳目口鼻手足其实皆一体也,展而阅之了如指掌而木本水源之意,遵祖敬宗之典,胥在矣吾愿后之视今亦犹今之视昔当思创始之难,而纂绩斯谱者宜如何审慎也,因敢述其原委载诸简编以为后之绳武者有所观感也夫  
时 民国六年(1917年)下巳仲冬月
谱局同事撰 钟秀、光斗、雨卿、采臣、纯武、景星、秀贤【道希公】
吴氏家谱字辈

旧字辈:

泰国添甫启文章

叟卿生伯可远扬
仕敏毓从良善海
大宗绍祖德荣昌续排行:

朝廷显耀光昭日
世有英贤佐治邦
志尚仁忠存正道

定贻厚泽永传芳四修改五言诗,
以大十一郎排头:

大泰国添甫
文叟卿伯可

远仕敏毓从

良善海大宗

绍祖德荣昌

朝廷显耀光新字辈排行:

我宗班辈琛今补两代伦

晥赣繁道望希公育时云

应运建鸿业清操立典型

诗书垂谟训炳烺昭日星

雍熙留厚泽绵继定连元

积庆隆先达光辉功烈宣

楚南承周嗣万代守家传

修齐崇恭俭平治尚精诚

敦睦餘福瑞笃敬兆衿徵

贻谋欣燕翼绳武树奇勋


今将以上信息发布于此,望同宗同祖联系,以商共修族谱之事。
联系人:吴志敏【庆字辈】
联系电话:18608881820 | 13160580880 | 15975437188
联系QQ:123518898  邮箱:waley@waley.net
蓝山吴志敏: (2017-6-9 22:23:16) 作者QQ:123518898 IP:14.159.56.*
Re:

欢迎访问,里面有本宗世系图
吴廷海

作者QQ:32331901 IP:117.179.224.*
2017-6-9 16:58:23
吴氏寻根
我爷爷辈是从辽宁建昌过来的。叫吴元生其他具体的东西我还要问问我的叔叔们
吴魁

作者QQ:850216053 IP:36.4.150.*
2017-6-7 0:09:12
吴氏寻亲,铜陵吴氏
大家好!我是铜陵人!请问有没有从铜陵迁出去的吴氏宗亲?家谱字辈是:大学道德新,邦家必永兴,定有贤良启,承先致玉成!!如果有和这个相同字辈的请与我联系!!QQ:850216053
吴魁: (2017-6-7 0:14:17) 作者QQ:850216053 IP:36.4.150.*
安徽铜陵吴氏寻亲

宗亲们好!我是安徽铜陵人!家谱字辈是:大学道德新,邦家必永兴,定有贤良启,承先致玉成!!如果有和这个字辈相同的,请与我联系QQ850216053
吳其軒

IP:180.217.207.*
2017-5-17 4:34:19
海南萬寧萬城鎮吳氏
父親年輕時來台,現已90歲,我為鐘字輩,已回家四次海南祭祖,有翻閱族譜鐘毓挺英奇,,,后塘吳氏是否為吳賢秀先先祖後代,請問,。
吴兵兵: (2017-6-6 20:49:44) 作者QQ:413692784 IP:113.129.197.*
Re:

一世祖吴志刚,二世祖吴英奇,王,张氏,三世祖天周,我们是同根吗
吴兵兵

作者QQ:413692784 IP:113.129.124.*
2017-6-3 22:07:11
寻根续辈找祖先
一世祖吴志刚,刘氏,二世祖英奇,三世祖天周,四世祖尧才,辈分依次是,志,英,天,尧,朝,炎,光,福,景,玉,美,德,文,连,来,忠,友,厚,明朝,从山西大槐树老灌窝迁到山东青岛即墨,永乐年间,从山东青岛即墨,牵至山东德州市,我是来字辈,有同根请联系我
吴敢成